+38 066 1210566

все контакты

корзина пуста

Культурология

Название Автор Издательство Год Стр. Перепл. Инфо Цена
Загальна теорія культури Івашина О. К.М.Академія 2008 214 мягкий

40
грн

Церковне мистецтво Абрамович С.Д. Кондор 2005 205 мягкий

35
грн

Українська культура Антонович Д. К., Либідь 1993 588 твердый

40
грн

Колористична культура античного світу. Бичкова Л.В. К., Вища школа 2003 134 мягкий

25
грн

Живопис роду. Волик Л. Вид. Полтава 2007 139 мягкий

20
грн

История культуры народов мира. (Европ. средневековье). А-4. Герман Вейс М., Эксмо 2005 142 твердый

40
грн

История искусств. (Искусство средних веков) Гнедич П.П. М., Эксмо 2005 142 твердый

40
грн

История искусств. (Древняя и Московская Русь). А-4. Гнедич П.П. М., Эксмо 2005 142 твердый

40
грн

Культурология в вопросах и ответах. Драч Г.В. Феникс 1999 478 твердый

30
грн

Українське народне декоративне мистецтво. А-4. Захарчук-Чугай Р.В. Знання 2012 342 мягкий

80
грн

Арійський стандарт Каганець І. Тернопіль."Мандрівець" 2014 624 твердый

170
грн

История культуры стран Европы и Америки. А-4. Кертман Л.Е. М., Высшая школа 1987 304 твердый Инфо

35
грн

Історія україн. та зарубіжної культури. Клапчук С.М. Знання 2007 360 твердый

75
грн

Культура древнего Рима. В 2-х томах. Коллектив авторов М., Наука 1985 830 твердый Инфо

100
грн

Історія українознавства Кононенко П.П. Академія 2011 510 твердый

85
грн

Історія української культури Крет'якевич І. К., Либідь 1994 650 твердый Инфо

40
грн

История культуры Древней Греции и Рима. Куманецкий К. М., Высшая школа 1990 420 твердый

40
грн

Етнодержавознавство. Філософсько-теоретичний вимір. Лозко Г. Тернопіль."Мандрівець" 2012 384 мягкий

75
грн

Українське народознавство Лозко Г.С. Х., Див 2010 470 твердый

60
грн

Культурологія. Матвєєва Л.Л. К., Либідь 2005 510 твердый

50
грн

Художня культура світу Миропольська Н.Є. Ранок 2010 192 твердый

50
грн

Хрестоматия по истории мировой культуры. Мисюн А.В. Х., Бурун 2009 655 твердый

85
грн

Социодинамика культуры Моль А. М., Прогресс 1973 406 твердый

30
грн

Код України-Русі. Піддубний С. Тернопіль."Мандрівець" 2013 304 твердый Инфо

110
грн

Велесова Книга. Веди України-Русі. Піддубний С. Тернопіль."Мандрівець" 2013 288 твердый

95
грн

Культурологія. (Для підгот. до іспитів). Павленко О.П. К., вид. Паливода 2008 176 мягкий

35
грн

Народные художественные промыслы. А-4. Попова О.С. Москва 1984 191 твердый

30
грн

Основи вжиткової творчості і методика викладання. Резніченко М.І. Богдан 2011 223 твердый

85
грн

Основи культурології. Сандюк Л.О. ЦУЛ 2012 400 твердый

80
грн

Проблеми українського термінологічного словникарства в мистецтвознавстві й етнології. Селівачка М. К., АНТ 2002 264 мягкий

40
грн

Берегиня. Скуратівський В. К., Радянський письменник 1987 278 твердый Инфо

40
грн

Культурология для педагогич. специальностей. Сущенко Л.Г. Феникс 2005 282 твердый

30
грн

Європейська та українська культура в нарисах. Цехмістро І.З. ЦУЛ 2003 320 твердый

35
грн

Культурологія. Шейко В.М. Знання 2012 494 мягкий

65
грн

Світова художня культура Щолокова О.П. К., Вища школа 2004 176 твердый

50
грн

Етнологія Юрій М. К., Дакор 2006 356 твердый

60
грн

© «Грааль», 2014
www.graal-books.com.ua
Разработка сайта