+38 066 1210566

все контакты

корзина пуста

Языковедение (мовознавство)

Название Автор Издательство Год Стр. Перепл. Инфо Цена
Практичний курс укр. мови. Єгорова Т.Д. ЦУЛ 2007 160 твердый

30
грн

Словник труднощів укр. мови. 15 000 слів. Єрмоленко С.Я. Радянська школа 1989 336 твердый

30
грн

Історія української літературної мови. (Практикум) Бабич Н.Д. Вища школа 1983 244 твердый Инфо

30
грн

Духовна синергетика рідної мови. Бацевич Ф. Академія 2009 192 твердый

45
грн

Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень. Бацевич Ф.С. Академія 2011 240 твердый

60
грн

Український словотвір у термінах. Словник-довідник. Вакарюк Л.О. Тернопіль 2007 260 твердый

35
грн

Українська пунктуація. (Вправи, завдання, диктанти, ключі). Глазова О.П. Ранок 2009 352 мягкий

25
грн

Орфографічний словник складних слів української мови. Головащук С.І. К., Наукова думка 2008 188 твердый

35
грн

Українське літературне слововживання Головащук С.І. Вища школа 1995 320 твердый Инфо

25
грн

Українська мова для всіх. Голосовська Г.Г. Академія 2013 216 твердый

65
грн

Трипілля і українська мова. Губерначук С. Київ. 2010 232 твердый

45
грн

Українська мова на кожен день. Данильцова У.Д. К. АСК 2005 222 твердый

20
грн

Методика навчання укр. мови в загальноосвітніх закладах. Дороз В.Ф. ЦУЛ 2008 386 твердый

65
грн

Словник українського правопису. (Складні випадки) Дорошенко Т.С. Торсінг 2010 638 твердый

40
грн

Сучасний тлумачний словник укр. мови. 60 000 слів. Дубчинський В.В. Школа 2013 1550 твердый

45
грн

Сучасна укр. мова. (Завдання і вправи). Дудик П.С. Академія 2009 264 твердый

45
грн

Самовчитель сучасної української мови. Жукевич Б.П. БАО 2010 288 твердый

30
грн

Вступ до мовознавства. Карпенко Ю.О. Академія 2006 336 твердый

45
грн

167 синонімічних назв Землі у Санскриті. Кобилюх В. Тернопіль."Мандрівець" 2011 208 твердый

80
грн

Український правопис Колектив авторів Наукова думка 2005 240 мягкий

25
грн

Сучасна українська літературна мова. Колоїз Ж.В. Знання 2008 413 твердый

55
грн

Вступ до мовознавства. Кочерган М.П. Академія 2010 368 твердый

60
грн

Загальне мовознавство. Кочерган М.П. Академія 2010 464 твердый

65
грн

Основи зіставного мовознавства. Кочерган М.П. Академія 2006 424 твердый

40
грн

Словник російсько-українських міжмовних омонімів. Кочерган М.П. Академія 1997 400 твердый

25
грн

Історія української мови. Крижанівська О.І. Академія 2010 248 твердый

50
грн

Вступ до германського мовознавства. Левицький В.В, Нова Книга 2006 264 мягкий

50
грн

Українська мова. Лепеха Т.В. К., Просвіта 2000 328 твердый Инфо

25
грн

Вступ до слов'янської філології. Лучик В.В. Академія 2013 344 твердый

70
грн

Культура укр. фахової мови. Мацько Л.І. Академія 2007 300 твердый

45
грн

Словник іншомовних слів. 24 000 слів. Мельничук О.С. Українська енциклопедія. 1977 776 твердый Инфо

50
грн

Правопис і будова слів. Словник. 11 300 слів. Мовчун Л.В. Богдан 2014 270 твердый

55
грн

Українсько-рос. і російсько-укр. фразеологічний тлумачний словник. 12 000 слів. Олійник І.С. Радянська школа. 1991 400 твердый Инфо

35
грн

Технологія сучасного уроку рідної мови. Остапенко Н.М. Академія 2012 248 твердый

60
грн

Словник скорочень в українській мові. Паламарчук Л.С. Вища школа 1988 512 твердый Инфо

30
грн

Лінгвістичний аналіз. Практикум. Передрій Г.Р. Академія 2013 280 твердый

70
грн

Культура слова. Пономарів О.Д Либідь 2011 472 мягкий

45
грн

Сучасна українська мова. Пономарев О.Д. Либідь 2008 488 твердый

55
грн

Культура наукової української мови. Семеног О.М. Академія 2010 216 твердый

50
грн

Укр. мова за проф. спрямуванням. (Практикум). Симоненко Г.В. Академія 2010 272 твердый

50
грн

Словник іншомовних слів. 20 000 слів. Сліпушко О. К., Аконт 2008 848 твердый

60
грн

Українська мова. Практикум. Фурдуй М.І. Либідь 2011 416 твердый

60
грн

Укр. правопис в таблицях і схемах. А-4. Чукіна В. Логос 2012 176 мягкий

28
грн

Сучасна українська літературна мова. Шевчук С.В. Арій 2008 382 твердый

35
грн

Українська мова на щодень, на щомить. Шевчук С.В. Атіка 2004 392 твердый

40
грн

Практикум з українського ділового мовлення. Шевчук С.В. Арій 2009 208 мягкий

35
грн

Синтаксис української мови. Шульжук К.Ф. Академія 2010 408 твердый

65
грн

Українська мова. Ющук І.П. Либідь 2008 640 твердый

65
грн

© «Грааль», 2014
www.graal-books.com.ua
Разработка сайта